HR | EN
Mobile button

Opći uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja i prihvatljivi načini ponašanja korisnika Zagreb Bubbles usluga sastavljeni su s ciljem zaštite korisnika Zagreb Bubblesa te ostalih korisnika Interneta, od uznemirujućih i nezakonitih aktivnosti. Za rješavanje svih međusobnih odnosa između Zagreb Bubblesa i korisnika koji će eventualno postati sporni, nadležan je Sud u Zagrebu. Slijedeći uvjete korištenja osigurat ćete sebi i drugim korisnicima ugodnije i produktivnije korištenja Zagreb Bubblesa.

1. Opći uvjeti korištenja

1.1. Korisnik koristi Zagreb Bubbles usluge i Internet isključivo na svoj rizik. Zagreb Bubbles ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje korisnik pretrpi korištenjem Zagreb Bubbles usluga i Interneta.

1.2. Internet je internacionalna računalna mreža koju Zagreb Bubbles direktno ne kontrolira već je na nju samo vezan te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa koje direktno ne kontrolira.

2. Sadržaj komunikacija

2.1. Zagreb Bubbles pruža pristup do informacija, podataka, programa, fotografija, video snimaka smještenih na svojim stranicama ili dobavljenih preko Internet mreže. Korisnik snosi odgovornost za procjene i biti će podložan rizicima koji su vezani uz sadržaj, točnost ili korisnost “sadržaja” dobavljivog s Interneta ili Zagreb Bubblesa.

2.2. Korisnik se slaže da Zagreb Bubbles zadržava pravo, u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ograničiti ili ukinuti prava pristupa svojim uslugama ukoliko pretplatnik koristi usluge na “nedozvoljene načine”. Korisnik se slaže da Zagreb Bubbles nije odgovoran za bilo kakve štete koje nastaju ograničavanjem ili ukidanjem korištenja usluga zbog neprihvatljivog ili nedozvoljenog načina korištenja.

2.3. Korisnik se obvezuje da neće koristiti usluge na bilo koji način koji bi mogao na bilo koji način ugroziti njihov normalan rad.

2.4. Zagreb Bubbles ima pravo distribuirati korisniku informativne poruke e-mailom ili pismenim putem kojima obavještava svoje korisnike o promjenama usluga, novim uslugama, poboljšanjima postojećih usluga i drugim informacijama vezanih za korištenje Zagreb Bubblesa.

3. Zaštićeni sadržaji i ostala prava

3.1. Preko Zagreb Bubblesa omogućen je pristup do “sadržaja” koji su zaštićeni (eng “copyright, trademark, intelectual property rights”).

3.2. Korisnik se slaže da će koristiti “sadržaj” sukladno zakonima i propisima kojima je taj “sadržaj” zaštićen od strane vlasnika “sadržaja”.

4. Prekid korištenja servisa

4.1. Zagreb Bubbles će prekinuti pravo korisnika na korištenje servisa bez obavijesti samo ukoliko se korisnik ne pridržava uvjeta korištenja usluga.

4.2. Zagreb Bubbles će svojim korisnicima pružiti neometan i slobodan pristup svojim uslugama. Zagreb Bubbles ima pravo zatražiti od korisnika nadoknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivim i nedozvoljenim korištenjem Zagreb Bubblesa.

5. Zaštita privatnosti

5.1. Zagreb Bubbles na svojim stranicama donosi i linkove na vanjske stranice koje Zagreb Bubbles ne održava i koje nisu nastale u sklopu njegovih usluga. U slučaju posjeta tim stranicama Zagreb Bubbles korisnicima ne može jamčiti zaštitu podataka jer Zagreb Bubbles ne održava te stranice i ne odgovara za njihov sadržaj.